Termeni si Conditii (2019.12.18)

Termenii si Conditiile generale prevazute in continuare se vor aplica tuturor vanzarilor la distanta de bunuri si servicii de catre HOLI Production SRL (“WeddingServices4U.ro”), prin intermediul site-ului si magazinului virtual (shop) WeddingServices4U.ro, catre Cumparator si pot fi modificate oricand de catre WeddingServices4U.ro.

Site-ul WeddingServices4u.ro este administrat de HOLI PRODUCTION SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sect. 3, Aleea Lunca Bradului nr.2, bl.H5, sc.4, ap.5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13770/1991, CUI 346480, Cont bancar RO21 INGB 0000 9999 0494 0549 deschis la ING Bank N. V. Amsterdam – Suc. Bucuresti, capital social 200 lei.

Plasarea unei comenzi pe site-ul WeddingServices4U.ro catre HOLI Production SRL reprezinta acordul dumneavoastra cu termenii si conditiile din site-ul si magazinul online (shop) WeddingServices4U.ro si a subdomeniilor lui.

Daca ati incheiat un Contract la Distanta de Furnizare de Produse si/sau Prestari Servicii cu WeddingServices4U.ro, termenii si conditiile prezentate in contract pot include prevederi care prevaleaza in mod expres asupra unora dintre prezentii Termeni si Conditii.

Serviciile FOTO/VIDEO/AUDIO si cele de Consultare si Organizare de Eveniment nu se incadreza la categoria vanzari la distanta. Pentru aceste servicii trebuie incheiat si semnat un contract fizic.

1. Elemente Definitor