Familiile
Andreea si Andrei Balint
Ioana si Mihai Trăstariu

Vrem a vã da de stire precum cã

Mariana si Cornel

hotãrâtu-s-au sã se uneascã pe vecie,
drept pentru care cu bucurie vã poftim la nunta lor.

Pentru mai multã stiintã afla-veti cã
rânduit-am sfânta cununie a se sãvârsi
dupã obiceiurile neamului la orele 17:00
la Biserica Sf. Gheorghe Vechi, în cea de-a 10 zi a
lunii noiembrie a anului.

Ospãtul rânduit-am sã aibã loc la
ceasurile înserãrii, la restaurantul Carul cu Bere.

Pãsi-vor în viatã însotiti de nasii:
Alina si Cornel Lazăr.

Asteptati veti fi cu drag!